ស្វែងរកវគ្គសិក្សារបស់យើង

ធ្វើការស្វែងរកវគ្គសិក្សា ដោយបំពេញឈ្មោះ ឬប្រភេទវគ្គសិក្សានៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម រួចចុចសញ្ញាស្វែងរក

គ្រូជាអតីតក្រុមនិស្សិតឆ្នើមខ្មែរ

យើងបានចងក្រងក្រុមនិស្សិតឆ្នើមខ្មែរជាក្រុម ដែលមានទាំងបទពិសោធន៍ការងារជាក់ស្តែង និង ចំណេះដឹងនានា។

ជំនួយ

ពួកយើងតែងតែនៅក្បែរអ្នក នៅពេលដែលអ្នកត្រូវការជំនួយផ្សេងៗ ទាក់ទងនឹងវគ្គសិក្សា។

លិខិតបញ្ជាក់

ទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់នៅពេល ដែលអ្នកបញ្ចប់វគ្គសិក្សា។

ភាសា

14 វគ្គសិក្សា មើលទាំងអស់

វិទ្យាសាស្ត្រ

4 វគ្គសិក្សា មើលទាំងអស់

វិស្វកម្ម

3 វគ្គសិក្សា មើលទាំងអស់

កុំព្យូទ័រ

3 វគ្គសិក្សា មើលទាំងអស់

គណិតវិទ្យា

2 វគ្គសិក្សា មើលទាំងអស់

រូបវិទ្យា

2 វគ្គសិក្សា មើលទាំងអស់

គីមីវិទ្យា

2 វគ្គសិក្សា មើលទាំងអស់

ជំនួញ និង សហគ្រិនភាព

5 វគ្គសិក្សា មើលទាំងអស់

បទពិសោធន៍សិស្ស

ខាងក្រោមនេះគឺជាបទពិសោធន៍ របស់សិស្សដែលបានសិក្សា ជាមួយយើង។
Image
WPPB Image Addons
Image
WPPB Image Addons
Image
WPPB Image Addons

ដៃគូសហការ និងគាំទ្រ

Image
Image
Image
Image
We Act Cambodia
Image
ហត្ថកាល Lab/ HathKal Lab
ក្លាយជាគ្រូបង្រៀន

ក្លាយជាគ្រូបង្រៀន

បង្រៀនអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្ត។ ផ្តល់ដល់សិស្សជាច្រើនអ្នក ជាមួយនឹងធនធានទាំងអស់ដែលយើងផ្តល់ជូននៅទីនេះ ។ សូមផ្ញើ CV និង Cover Letter មកកាន់ [email protected] អ្នកនឹងត្រូវបានក្រុមយើងទាក់ទងទៅបើសិនជាអាច Shortlist។
ចុះឈ្មោះជាគ្រូបង្រៀន
តើលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្រុម Dr. Rabbit ជាអ្នកណា?

ក្រុមរបស់យើងបានចងក្រងកូនខ្មែរដែលមានសម្ថភាពខ្ពស់ៗជាក្រុម ។ ពួកគាត់ភាគច្រើនជាអតីតក្រុមនិស្សិតឆ្នើមខ្មែរ អ្នកខ្លះនៅបន្តការសិក្សា រឺ ធ្វើការនៅបរទេសនៅឡើយ ។​ ពួកយើងមានទាំងបទពិសោធន៍ការងារជាក់ស្តែងក្នុងសង្គម និង ជំនាញលើមុខវិជ្ជានានា​ ។​

តើក្រុម Dr. Rabbit ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអ្នកណា? អាចជឿទុកចិត្តបានទេ?
តើគ្រប់មុខវិជ្ជាសុទ្ធតែរៀនតាមវេបសាយនេះរឺ?
ហេតុអ្វីបានជាមុខវិជ្ជាភាសាមួយចំនួនមិនមានវិញ្ញាបនបត្រតែមុខវិជ្ជាក្នុងវេបសាយនេះមាន?
មើលតែវីដេអូមេរៀនចឹងបើឆ្ងល់សួរគ្រូផ្ទាល់យ៉ាងម៉េច?